Wspomaganie szkół i placówek. ECRK Białystok – szkolenia, dokumentacja, doradztwo dla oświaty

Biznes i finanse

Wymagania stawiane szkołom, przedszkolom i jej kadrze, ciągłe zmiany prawa, liczne kontrole sprawiają, że jednostkom oświatowym coraz trudniej funkcjonować bez profesjonalnego wsparcia w różnych zakresach. Taką pomoc szkołom i placówkom oświatowym oferuje Europejskie Centrum Rozwoju Kadr (ECRK Białystok – www.ecrkbialystok.com.pl), które swoją działalność prowadzi od 2004 r.

Profesjonalne szkolenia dla szkół i placówek oświatowych

Z jednej strony firma ECRK Białystok Dominika Linowskiego oferuje wsparcie jednostkom oświatowym poprzez szkolenia (stacjonarne i online) – kierowane do pracowników oświaty – dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, pracowników administracyjnych, ale i do organów prowadzących. To co wyróżnia nasze szkolenia na tle innych firm, to fakt, że do każdego tematu, z którego szkolimy, przygotowujemy obszerne, o wysokiej jakości merytorycznej materiały zawierające propozycje praktycznych rozwiązań, które z łatwością można zastosować w placówce.

Dokumentacja szkolna i nie tylko!

Z drugiej strony dzięki współpracy z najlepszymi ekspertami w Polsce (autorami przepisów, praktykami, metodykami, psychologami) m.in. z takich dziedzin jak: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, bezpieczeństwo, kompetencje kluczowe i wiele innych, wśród propozycji ECRK Białystok znajdują się również e-szkolenia oraz kursy e-learningowe dla nauczycieli oraz e-lekcje dedykowane uczniom, które są doskonałym uzupełnieniem klasycznych metod doskonalenia zawodowego oraz procesu uczenia się-nauczania. 

Co więcej szkołom pomagamy także w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, dostosowując ją do potrzeb wewnętrznych jednostki i przepisów obowiązującego prawa, a także wspieramy w jej wdrażaniu. ECRK Białystok tworzy:

 • statuty szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
 • dokumentację związaną z RODO
 • dokumentację związaną z KRI,
 • dokumentację związaną z kontrolą zarządczą.

Dobrym rozwiązaniem są również gotowe wzory dokumentów i publikacje dotyczące różnych, w tym bieżących, kwestii oświatowych. Uchwały rady pedagogicznej, regulaminy związane z BHP, procedurę awansu zawodowego nauczyciela, regulamin oceny pracy, regulamin rozpatrywania skarg i wniosków, kodeks etyki, to niektóre z publikacji, które znajdą Państwo na stronie www.ecrkbialystok.com.pl, wypracowane przez ekspertów pod okiem Dominika Linowskiego, profesjonalne dokumenty, których wdrożenie w szkole jest zawsze szybkie i skuteczne dzięki szczegółowym instrukcjom.

ECRK Białystok Dominika Linowskiego oferuje także pomoc doradczą. Zespół naszych ekspertów składa się z zawsze gotowych do wsparcia specjalistów (praktyków) z zakresu:

 • prawo oświatowego
 • zarządzania finansami
 • prawa pracy
 • nadzoru pedagogicznego
 • administrowania placówką
 • kontroli zarządczej i audytu
 • analizy efektów kształcenia
 • organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • nowoczesnych metod nauczania
 • wdrażania TIK w szkole
 • wdrażanie RODO,

i w sposób czytelny odpowie na Państwa pytania, podpowie najlepsze rozwiązania, skutecznie doradzi.